Forsiden

Arbeidsmiljøloven er overordnet forskriftene. For å kunne bruke en personløfter kreves det dokumentert opplæring i h.h.til ny forskrift nr. 1357.

"Forskrift om utførelse av arbeid" § 10-1, § 10-2 og § 10-3

 

Som instruktør i bruk av personløftere får du alt komplett fra Fokaa

Kurset er mangfoldig og kan kjøres både delt og i sin helhet.

 

Det egner seg svært godt for oppbygging i moduler tilknyttet annen HMS opplæring i bedriftene. Det avholdes også instruktørkurs for bedrifter og enkeltpersoner flere steder i landet etter behov.

 

 

 

 

 

 

Nyheter fra FoKaa

 

FoKaa utvikler hele tiden sine kurs i bruk av lift /personløfter

 

For å gjøre det lettere for deg som instruktør, er det utarbeidet god hjelp i nye kompendier. Det er nå kommet ut:

 

Engelsk læremateriell:

Komplett læremateriell på Engelsk både for deg som instruktør og for eleven. Det gjelder komplett power point instruktørmateriell på minnebrikke. Materielle gjelder dessuten lærebok, eksamen, arbeidsoppgaver og fasit til eksamen.

 

• Polsktekstet tilleggsmateriell:

I FoKaa læreboken er alle arbeidsoppgaver nå utarbeidet til polskspråklige, i tillegg til norsk. Eksamen med fasit er og polsktekstet. Det gjør det enkelt for instruktør å hjelpe elevene til oversettelse på sitt polske normalmål, under god rettledning fra deg som instruktør. For deg er arbeidsoppgavene de samme som er i den norske læreboken.

 

Du er velkommen til å prøve ut de nye kompendiene.

Opplæringen handler om oss mennesker, som arbeider med krevende oppgaver i høyden

 

 

 

 

.

 

Kompendiet er bygget opp med valgfri klasseinndeling

 

 

 

Klasse A:

Tilhengermonterte

og manuelt flyttbare

Klasse B:

Kjøres/flyttes fra

plattform eller kurv

Klasse C:

Kjøretøymonterte

 

FoKaa AS Bøleveien 212, 3713 SKIEN I Telefon: 35 50 85 40 I Copyright © 2013 I Utviklet av Creation Multimedia